RUC-konferensen 14e-15e maj inställd; istället ett digitalt möte 14/5 och nytt datum i november

I samråd med RUC Öst har vi beslutat att pga Corona-situationen ställa in den nationella RUC-konferensen i Uppsala 14-15 maj som fysiskt möte och istället göra en nedskalad digital version – ett möte över Zoom torsdag 14/5 kl. 13-16. Mötet kommer att handla om RUC i relation till försöksverksamheten ULF (se nedan).

Nätverket får sedan ta nya tag till hösten! Örebro har erbjudit sig att anordna konferensen lunch-till-lunch 18-19 november. Mer information kommer.

Vår digitala träff den 14 maj blir på temat ”RUC, regional samverkan och ULF”. Vi kommer att utgå från RUC:s erfarenheter av regional samverkan och diskutera utmaningar och möjligheter i en möjlig framtida ULF-struktur. Försöksverksamheten ULF prövar/utvecklar olika modeller för långsiktig samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän kring praktiknära forskning och stärkt vetenskaplig grund i lärarutbildningarna. 25 lärosäten och ett 100-tal huvudmän är involverade.

Frågor kretsar nu kring roller, resurser och regioner. Hur bör lärosäten organisera sin samverkan med huvudmännen i framtiden? Vilka resurser krävs, vilka roller har parterna och vad betyder egentligen det regionala? Kan flera lärosäten/RUC arbeta tillsammans för att samverka med huvudmän? Hur skapas strukturer som bidrar till en likvärdig skola i hela vårt avlånga land?

Deltar gör också Elisabet Nihlfors, tidigare dekan i Uppsala, en av initiativtagarna till ULF och bl.a. ledamot i regeringens forskningsberedning.

Anmälan till 14/5 sker på följande länk senast måndag 4 maj: http://doit.medfarm.uu.se/kurt16134

Inför mötet skulle det vara bra om deltagare har möjlighet att dels läsa ”Underlag till Samling för fler lärare den 14/2,2020 från SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildningsfrågor” (sänds med mail) som tar ett bredare grepp på frågor om samverkansstrukturer och möjliga regionindelningar; dels läsa om Försöksverksamheten på www.ulfavtal.se och där särskilt nodernas återrapportering till regeringen 2020-02-29 om försöksverksamhetens tredje verksamhetsår (fyra delrapporter 2019 + evaluering): https://www.ulfavtal.se/dokumentation/

Vi ser fram emot kreativa diskussioner 14 maj!

Lars Olsson
Uppsala universitet