Program nationell RUC-träff i Stockholm 14/11 2018

Plats: Stockholms universitet, Aula Magna Campus, rum Spelbomskan
Tid: 14 november kl 10.00-16.30 (kaffe från 9.30)

Agenda

10.00               Välkomna. Lars Olsson, Uppsala universitet
Skolforskningsinstitutet – visioner och möjliga samverkansformer med RUC?, Camilo von Greiff, Direktör Skolforskningsinstitutet

10.45                ULF-praktiknära forskning. Lars Olsson, Uppsala universitet, Tor Nilsson, Mälardalens högskola & Monica Evermark, Karlstads universitet

11.45                 LUNCH

12.45                 Samverkan för bästa skola, lärosätens medverkan. Martin Rogberg, Stockholms universitet

13.30                Fler vägar till läraryrket. Cecilia Westman, Mälardalens högskola, Bengt Ericsson, Högskolan Dalarna & Ulla Lundström, Stockholms universitet

14.30                Kaffe

14.50                RUC-nätverkets utveckling – samarbetsområden framåt, konferens VT19.

16.30                Slut för dagen.