Program nationell RUC-konferens Sundsvall 15-16 maj 2019

Program

Onsdagen den 15 maj:
10.00-10.30 Kaffe och registrering

10.30-11.00 Välkommen och inledning; Ulrika Auno, verksamhetsledare RUN, Ludde Edgren, avdelningschef FUS samt Lena Ivarsson, prefekt vid institutionen för Utbildningsvetenskap

11.00-12.00 Lärarutbildningens omvärld: lärarbrist, kvalitet och andra policyutmaningar, Daniel Berlin, utredare vid Göteborgs universitet

13.00-14.30 Kompetensförsörjning, diskussion; Annika Svensson, koordinator RUN

15.00-16.30 Dialog om kompetensutveckling för nya personalgrupper i skolan, Bodil Båvner och Kalle Berg, utredare, SKL

16.30 Dagen summeras

Torsdagen den 16 maj:
08.30-8.45 Inledning och reflektioner från gårdagen

8.45-10.00 Bilden av lärarutbildningen; hur kan vi som jobbar med kommunikation arbeta tillsammans för att rekrytera fler och rätt studenter till landets lärarutbildningar? Ronney Wickzell, representant för nationell PR-grupp och presskommunikatör vid Mittuniversitetet

10.30-11.30 Information och dialog kring nyheter från Skolverket, Karin Hahn, undervisningsråd, Skolverket

12.30-14.00 Karriärtjänster, Åsa Bång, koordinator RUN; Karin Hahn, undervisningsråd, Skolverket; Thomas Hägg och Siv Myhr, nätverksledare RUN

14.00-14.30 Information och samtal om SPSMs skolchefsdialoger och samverkanskontor, Kenneth Drougge, verksamhetsansvarig Specialpedagogiska skolmyndigheten

14.30-15.00 Vi avrundar konferensen och blickar framåt