Ny genomlysning av RUC i Sverige 2021

Nu är rapporten En nationell nulägesbild av Regionalt utvecklingscentrum (RUC) 2020–21 klar och publicerad. Dessutom finns en rykande färsk nyhetsartikel om den.

Länk till rapporten: https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/strategiska-satsningar/framtidens-lararutbildning/rapportsamling/2021.-4—en-nationell-nulagesbild-av-regionalt-utvecklingscentrum-ruc-202021.pdf

Länk till nyhetsartikeln: https://www.oru.se/utbildning/lararutbildning/ruc—regionalt-utvecklingscentrum/artikel-ruc-kartlaggning/

I rapporten ger Urban Haglind, Lena Öijen och Ann Öhman Sandberg en nulägesbeskrivning av RUC vid landets lärosäten. Den samlade kartläggningen via enkät och uppföljande samtal har sin grund i fyra frågor:

  • Hur ser RUC:s förutsättningar ut i dag?
  • Varför behövs ett RUC i dag?
  • Vad möjliggör RUC framöver?
  • Vad utmanar RUC framöver?

Bakgrunden till rapporten är att författarna har koordinerat Örebro universitets medverkan i regeringens försöksverksamhet med praktiknära forskning inom det så kallade ULF-avtalet. I det arbetet har de upplevt skillnader mellan landets regionala utvecklingscentrum, men också likheter mellan ursprungsintentionen med RUC och avsikten med ULF.

– Med hjälp av kartläggningen vill vi också undersöka vilken roll RUC kan spela i framtiden när det gäller uppbyggnaden av strukturer för samverkan mellan akademi och skolverksamhet, säger Urban Haglind, verksamhetsutvecklare för RUC – Regionalt utvecklingscentrum vid Örebro universitet.