Nationell RUC-träff i Gävle 16–17 november 2023

Program nationell RUC-träff i Gävle 16–17 november 2023
Arrangörer: Högskolan i Gävle och Uppsala universitet

Tema: Hälsofrämjande skolutveckling genom praktiknära forskning i samverkan

Dag 1
9.15 Välkommen och inledning: Högskolan i Gävle, RucX och Uppsala
universitet, Forum för skolsamverkan
09.30 Samverkan RucX-ULF
Daniel Pettersson, professor i pedagogik, Högskolan i Gävle samt Tomas
Hartikainen, Sektorchef Utbildning Gävle
10.15 Rådet för professioner i skolan, Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle
11.15 Fika
11.45 Omvärldsbevakning
12.30 Lunch i restaurang Markan
13.30 Den utforskande spiralen i teori och praktik
Lillemor Rehnberg och Ingela Netz från Spiralens Sverige-nätverk, Camilla
Törnlund Nygren, rektor Bodaskolan, Älvkarleby kommun.
14.30 Fika
15.00 Fortsättning – Den utforskande spiralen
16.30 Avslut
18.00 Samling för gemensam middag

Dag 2
08.30 Backspegel och uppdatering från arbetsgruppen
09.00 SAW – Strengthening Adolescent Wellbeing i teori och praktik
Lisbeth Porskrog Kristiansen, professor Mittuniversitetet, Catharina Högström,
Chef elevhälsa, Kunskapsförvaltningen, Sandvikens kommun.
10.30 Fika medan vi lyssnar till Skolverket.
10.35 Skolverket – vad är på G? Anders Duvkär, Laila Guvå och Anna Forsell
11.45 Utvärdering och överlämning av stafettpinnen
12.30 Grab & Go lunch

Varmt välkommen!

Kontakt:
Signhild Olsson
Verksamhetsledare, RucX, Regionalt utvecklingcentrum
Högskolan i Gävle
Tel 026 – 64 89 76
signhild.olsson@hig.se