Nationell RUC-konferens 25-26 november 2021

Vi har nu satt datumen för den Nationella RUC-konferensen som Jönköping står värd för i höst. Datumen är 25-26 november (lunch till lunch) och vi planerar för en konferens på plats men kan av förklarliga skäl inte utlova det i dagsläget. I annat fall anordnar vi en digital konferens.

Övergripande tematik för konferensen tänker vi är: Hur organiserar vi oss för att möta framtida behov kring samverkan mellan akademi och skola? (Dock med reservation för om någon nationell träff kommer ske under våren och vad temat då kan tänkas vara.)

Vänliga hälsningar

Ulrika Stjerndahl

Högskolan för lärande och kommunikation/School of education and communication, JÖNKÖPING UNIVERSITY

ulrika.stjerndahl@ju.se