Nationell RUC-konferens 10-11 maj i Karlstad

Välkommen till den nationella RUC-träffen!

Datum: 10-11 maj 2022
Plats: Karlstads universitet, Transformum (1A 307)

Program 10 maj
11.00-12.00 Registrering

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Hej och välkommen: Jessica Eriksson, dekan Lärarutbildningen och Jenny Dahlin, Skolchef Hagfors kommun och ordförande för RUC:s styrgrupp
13.30-13.45 Introduktion till vårt gemensamma arbete dessa dagar
14.00-16.00 Samtal i grupper och fika
16.00-16.30 Summering

17.30-18.30 Samling på Stora torget i Karlstad (gemensam aktivitet)
19.15 Middag

Program 11 maj
08.30-09.00 Återvända till gårdagen och överlämning av stafettpinnen till nästa RUC
09.00-10.00 Skolverket medverkar via Zoom: Fokus för samtalet blir hur Skolverket ser på den samverkansstruktur som finns vid lärosätena och på vilket sätt den strukturen kan bidra i Skolverkets kvalitetsdialoger.
10.00-10.30 Fika
10.30-11.30 Samtal i mindre grupper för att börja formulera text för RUC:s nationella
hemsida
11.30-11.45 Gemensam summering och avslut
11.45 Grab and go-lunch!

Hitta hit:
Information om vägbeskrivningar, bussar, parkeringsplatser etc.
https://www.kau.se/utbildning/att-lasa-pa-universitetet/bo-och-leva/hitta-till-universitetet

Har du frågor om dagarna som ni inte har fått svar på i detta program så hör av dig till oss:
Praktiska frågor: Anna Hidén, administratör RUC, anna.hiden@kau.se
Innehållsmässiga frågor: Monica Evermark, Föreståndare RUC, monica.evermark@kau.se
Tfn: 070-3643904