Nästa RUC-konferens i Trollhättan 5 december 2019

Nästa nationella RUC–konferens den 5 december arrangeras av Högskola Väst i samarbete med RUC väst. För den som önskar planeras för gemensam middag den 4 dec kl. 19.00.

Program för dagen presenteras under mitten av oktober.

Kontaktperson: marie.passe@hv.se på Högskola Väst