Kontakt

Det lärosäte som står på tur att anordna nästa nationella RUC-konferens fungerar som kontakt in till det nationella nätverket samt till dess geografiska undergrupper (RUC Syd, Väst, Öst, Nord). För kontaktuppgifter till enskilda lärosäten och dess RUC eller motsvarande funktioner – se länkar under Lärosäten.

Kontaktperson för RUC-nätverket är:
Ulrika Auno, Mittuniversitetet, 010-142 81 57, epost

 

RUC_stafettpinneC

RUC-nätverkets stafettpinne innehas av det lärosäte som är kontaktpunkt

 

Webbsidansvarig: Lars Olsson, Uppsala universitet, epost