Kontakt

Det lärosäte som står på tur att anordna nästa nationella RUC-konferens fungerar som kontakt in till det nationella nätverket samt till dess geografiska undergrupper (RUC Syd, Väst, Öst, Nord). För kontaktuppgifter till enskilda lärosäten och dess RUC eller motsvarande funktioner – se länkar under Lärosäten.

Nästa nationella RUC-konferens arrangeras av RUC-Öst och äger rum i Stockholm 16 november 2017. Läs programmet här: Program RUC 16 november

Kontaktpersoner för RUC-nätverket är:

Anna-Mia Bergkvist, SU, tfn 08-1207 67 26, epost
Lars Olsson, UU, tfn 018-471 16 05, epost

 

Webbsidansvarig: Lars Olsson, Uppsala universitet, epost