Kontakt

Det lärosäte som står på tur att anordna nästa nationella RUC-konferens fungerar som kontakt in till det nationella nätverket samt till dess geografiska undergrupper (RUC Syd, Väst, Öst, Nord). För kontaktuppgifter till enskilda lärosäten och dess RUC eller motsvarande funktioner – se länkar under Lärosäten.

 

Kontaktpersoner för RUC-nätverket är:

Fausto Callegari, JU, tfn 036 10 13 88, epost

 

Webbsidansvarig: Lars Olsson, Uppsala universitet, epost