Program nationell RUC-konferens Sundsvall 15-16 maj 2019

Program

Onsdagen den 15 maj:
10.00-10.30 Kaffe och registrering

10.30-11.00 Välkommen och inledning; Ulrika Auno, verksamhetsledare RUN, Ludde Edgren, avdelningschef FUS samt Lena Ivarsson, prefekt vid institutionen för Utbildningsvetenskap

11.00-12.00 Lärarutbildningens omvärld: lärarbrist, kvalitet och andra policyutmaningar, Daniel Berlin, utredare vid Göteborgs universitet

13.00-14.30 Kompetensförsörjning, diskussion; Annika Svensson, koordinator RUN

15.00-16.30 Dialog om kompetensutveckling för nya personalgrupper i skolan, Bodil Båvner och Kalle Berg, utredare, SKL

16.30 Dagen summeras

Torsdagen den 16 maj:
08.30-8.45 Inledning och reflektioner från gårdagen

8.45-10.00 Bilden av lärarutbildningen; hur kan vi som jobbar med kommunikation arbeta tillsammans för att rekrytera fler och rätt studenter till landets lärarutbildningar? Ronney Wickzell, representant för nationell PR-grupp och presskommunikatör vid Mittuniversitetet

10.30-11.30 Information och dialog kring nyheter från Skolverket, Karin Hahn, undervisningsråd, Skolverket

12.30-14.00 Karriärtjänster, Åsa Bång, koordinator RUN; Karin Hahn, undervisningsråd, Skolverket; Thomas Hägg och Siv Myhr, nätverksledare RUN

14.00-14.30 Information och samtal om SPSMs skolchefsdialoger och samverkanskontor, Kenneth Drougge, verksamhetsansvarig Specialpedagogiska skolmyndigheten

14.30-15.00 Vi avrundar konferensen och blickar framåt

Program nationell RUC-träff i Stockholm 14/11 2018

Plats: Stockholms universitet, Aula Magna Campus, rum Spelbomskan
Tid: 14 november kl 10.00-16.30 (kaffe från 9.30)

Agenda

10.00               Välkomna. Lars Olsson, Uppsala universitet
Skolforskningsinstitutet – visioner och möjliga samverkansformer med RUC?, Camilo von Greiff, Direktör Skolforskningsinstitutet

10.45                ULF-praktiknära forskning. Lars Olsson, Uppsala universitet, Tor Nilsson, Mälardalens högskola & Monica Evermark, Karlstads universitet

11.45                 LUNCH

12.45                 Samverkan för bästa skola, lärosätens medverkan. Martin Rogberg, Stockholms universitet

13.30                Fler vägar till läraryrket. Cecilia Westman, Mälardalens högskola, Bengt Ericsson, Högskolan Dalarna & Ulla Lundström, Stockholms universitet

14.30                Kaffe

14.50                RUC-nätverkets utveckling – samarbetsområden framåt, konferens VT19.

16.30                Slut för dagen.