Nyfiken på RUC-träffen på Högskolan Väst i Trollhättan?!

Den 5 december arrangerar vi i region väst nätverksträff för RUC. Det är en dagkonferens med fokus på att lära tillsammans och av varandra. Anmälan och program kommer att gå ut till er om några veckor, men en liten försmak vill vi ge er redan nu.

Temat på konferensen är Skruvad lärarutbildning och vad det innebär formar vi tillsammans med er som deltar. Ni kommer få mer information om detta i inbjudan, men börja redan nu att fundera på lärarutbildningar, enskilda program eller liknande som gör lite annorlunda. Och då crazy enough är ett av vår högskolas kärnvärden känns detta tema helt rätt!

En annan viktig del av Högskolan Västs värdegrund, och hur vi vill och väljer att arbeta, är arbetsintegrerat lärande, AIL. Detta kommer ni få höra mer om på plats den 5 december, men redan nu får ni ett  smakprov på vad det kan innebära. Den bifogade informationen om Trollhättan är gjord av elever på hotell- och turismprogrammet här i staden. Inbjudan ruc-träff dec 5pdf

Vill ni ha hjälp med att kunna mötas i era regionala RUC dagen innan? Hör av er så försöker vi ordna lokal mm.

Så håll till godo och väl mött i december!

Forum för Skolutveckling genom

Marie Påsse

Trollhattan

Program nationell RUC-konferens Sundsvall 15-16 maj 2019

Program

Onsdagen den 15 maj:
10.00-10.30 Kaffe och registrering

10.30-11.00 Välkommen och inledning; Ulrika Auno, verksamhetsledare RUN, Ludde Edgren, avdelningschef FUS samt Lena Ivarsson, prefekt vid institutionen för Utbildningsvetenskap

11.00-12.00 Lärarutbildningens omvärld: lärarbrist, kvalitet och andra policyutmaningar, Daniel Berlin, utredare vid Göteborgs universitet

13.00-14.30 Kompetensförsörjning, diskussion; Annika Svensson, koordinator RUN

15.00-16.30 Dialog om kompetensutveckling för nya personalgrupper i skolan, Bodil Båvner och Kalle Berg, utredare, SKL

16.30 Dagen summeras

Torsdagen den 16 maj:
08.30-8.45 Inledning och reflektioner från gårdagen

8.45-10.00 Bilden av lärarutbildningen; hur kan vi som jobbar med kommunikation arbeta tillsammans för att rekrytera fler och rätt studenter till landets lärarutbildningar? Ronney Wickzell, representant för nationell PR-grupp och presskommunikatör vid Mittuniversitetet

10.30-11.30 Information och dialog kring nyheter från Skolverket, Karin Hahn, undervisningsråd, Skolverket

12.30-14.00 Karriärtjänster, Åsa Bång, koordinator RUN; Karin Hahn, undervisningsråd, Skolverket; Thomas Hägg och Siv Myhr, nätverksledare RUN

14.00-14.30 Information och samtal om SPSMs skolchefsdialoger och samverkanskontor, Kenneth Drougge, verksamhetsansvarig Specialpedagogiska skolmyndigheten

14.30-15.00 Vi avrundar konferensen och blickar framåt

Program nationell RUC-träff i Stockholm 14/11 2018

Plats: Stockholms universitet, Aula Magna Campus, rum Spelbomskan
Tid: 14 november kl 10.00-16.30 (kaffe från 9.30)

Agenda

10.00               Välkomna. Lars Olsson, Uppsala universitet
Skolforskningsinstitutet – visioner och möjliga samverkansformer med RUC?, Camilo von Greiff, Direktör Skolforskningsinstitutet

10.45                ULF-praktiknära forskning. Lars Olsson, Uppsala universitet, Tor Nilsson, Mälardalens högskola & Monica Evermark, Karlstads universitet

11.45                 LUNCH

12.45                 Samverkan för bästa skola, lärosätens medverkan. Martin Rogberg, Stockholms universitet

13.30                Fler vägar till läraryrket. Cecilia Westman, Mälardalens högskola, Bengt Ericsson, Högskolan Dalarna & Ulla Lundström, Stockholms universitet

14.30                Kaffe

14.50                RUC-nätverkets utveckling – samarbetsområden framåt, konferens VT19.

16.30                Slut för dagen.