RUC-konferens den 24-25 november i Jönköping

Jonkoping

Hej alla vänner i det nationella RUC-nätverket!

Enheten för samverkan på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University hälsar dig varmt välkommen till höstens nationella RUC-träff som genomförs den 24-25 november i Jönköping. Ja du läste rätt! På grund av att det stora e-sporteventet DreamHack Winter 2021 förlagts till Jönköping samma vecka så har vi beslutat att tidigarelägga vår konferens en dag. Det innebär att du hälsas välkommen till en lunch-till-lunch-konferens onsdag 24 november till torsdag 25 november.

Vi kommer att hålla till på Jönköping University som ligger på gångavstånd till centrum, där hotell finns (se det mail som skickas till medlemmar i nätverket).

Under september månad kommer vi skicka ut en formell inbjudan med länkar till anmälan och program för vår träff. Vi tar gärna emot önskemål på programpunkter så kom med idéer och förslag så snart som möjligt till Ulrika Stjerndahl, ulrika.stjerndahl@ju.se

Varmt välkomna!

Hälsningar / Jesper Boesen, Sara Dommartine & Ulrika Stjerndahl

Nationell RUC-konferens 18-19 november 2020

Konferensen, som arrangeras av Örebro universitet, genomförs digitalt via Zoom, 18 november kl. 13:00-16:30 och 19 november kl. 08:30-12:00, där temat för konferensen är RUC – då, nu och sen.

Program

18 november  
13:00-14:00 Välkommen och inledning 
Presentation av RUC vid Örebro universitet och rektors strategiska satsning Framtidens lärarutbildning.
14:00-16:30 RUC – då och nu
Med utgångspunkt i sin avhandling Samverkan lärosäte – skola. En studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart, uppdaterar Lena Öijen, adjungerad lektor vid Örebro universitet, oss om vilka verksamhetslogiker som låg bakom RUC 2012-2013. Vad har hänt sedan dess? Vilka inriktningar har RUC 2020? Tillsammans diskuterar vi dessa frågor i mindre och större grupperingar.
18:00 Digital After Work
Varmt välkomna hem till Anneli Jöesaar. Vi besöker ateljén hemma hos henne och får ta del av pågående arbeten. Kvällen fortsätter över en bit mat och dryck (inget matobligatorium), där inslag av gruppaktiviteter kommer att ingå, läs mer!
19 november  
08:30-09:30 Aktuellt från Skolverket 
Anders Duvkär, chef för Skolverkets enhet för skolans organisation och ledning, presenterar några aktuella satsningar vid Skolverket.
09:30-10:00 Kaffepaus
10:00-11:30 Regionalisering av skolmyndigheter  
Bengt Eriksson, chef för PUD – Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna, ger oss en introduktion och bakgrund till förslagen om en regionalisering av skolmyndigheter. Hur påverkar detta RUC? Vilka är RUC:s styrkor och tänkbara roll i förhållande till detta? Hur bör regionindelningen av skolmyndigheterna bäst utformas/organiseras för att dra nytta av RUC:en på bästa sätt? Tillsammans diskuterar vi dessa frågor i mindre och större grupperingar.
11:30-12:00 Avslutning
Vart är vi (RUC) på väg?

Har du frågor, vänligen kontakta oss

Om anmälan och praktiska frågor
Camilla Segerlind
E-post
Telefon: 019 301055

Om konferensinnehåll
Urban Haglind
E-post: 
Telefon: 019 303043

Välkommen!

Nationell RUC-konferens 18-19 november 2020

Efter många överväganden kommer konferensen som var tänkt att förläggas i Örebro genomföras digitalt via Zoom. Temat blir RUC – då, nu och sen.

Mer information om program och upplägg kommer inom kort, men boka in lunch till lunch 18-19 november inklusive en digital kvällssamvaro 18 november.

Väl mött! /RUC-Örebro tillsammans med RUC-Öst

RUC-konferensen 14e-15e maj inställd; istället ett digitalt möte 14/5 och nytt datum i november

I samråd med RUC Öst har vi beslutat att pga Corona-situationen ställa in den nationella RUC-konferensen i Uppsala 14-15 maj som fysiskt möte och istället göra en nedskalad digital version – ett möte över Zoom torsdag 14/5 kl. 13-16. Mötet kommer att handla om RUC i relation till försöksverksamheten ULF (se nedan).

Nätverket får sedan ta nya tag till hösten! Örebro har erbjudit sig att anordna konferensen lunch-till-lunch 18-19 november. Mer information kommer.

Vår digitala träff den 14 maj blir på temat ”RUC, regional samverkan och ULF”. Vi kommer att utgå från RUC:s erfarenheter av regional samverkan och diskutera utmaningar och möjligheter i en möjlig framtida ULF-struktur. Försöksverksamheten ULF prövar/utvecklar olika modeller för långsiktig samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän kring praktiknära forskning och stärkt vetenskaplig grund i lärarutbildningarna. 25 lärosäten och ett 100-tal huvudmän är involverade.

Frågor kretsar nu kring roller, resurser och regioner. Hur bör lärosäten organisera sin samverkan med huvudmännen i framtiden? Vilka resurser krävs, vilka roller har parterna och vad betyder egentligen det regionala? Kan flera lärosäten/RUC arbeta tillsammans för att samverka med huvudmän? Hur skapas strukturer som bidrar till en likvärdig skola i hela vårt avlånga land?

Deltar gör också Elisabet Nihlfors, tidigare dekan i Uppsala, en av initiativtagarna till ULF och bl.a. ledamot i regeringens forskningsberedning.

Anmälan till 14/5 sker på följande länk senast måndag 4 maj: http://doit.medfarm.uu.se/kurt16134

Inför mötet skulle det vara bra om deltagare har möjlighet att dels läsa ”Underlag till Samling för fler lärare den 14/2,2020 från SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildningsfrågor” (sänds med mail) som tar ett bredare grepp på frågor om samverkansstrukturer och möjliga regionindelningar; dels läsa om Försöksverksamheten på www.ulfavtal.se och där särskilt nodernas återrapportering till regeringen 2020-02-29 om försöksverksamhetens tredje verksamhetsår (fyra delrapporter 2019 + evaluering): https://www.ulfavtal.se/dokumentation/

Vi ser fram emot kreativa diskussioner 14 maj!

Lars Olsson
Uppsala universitet

Nationell RUC-konferens 14-15 maj 2020

Välkommen till nationell RUC-konferens i Uppsala den 14-15 maj. Program med anmälningslänk kommer i slutet på mars. Vi inleder med lunch torsdag den 14e och avslutar med lunch fredag den 15e. Möjlighet finns också 14/5 att träffas i RUC Syd, Väst, Öst respektive Nord, kl. 10-12 (lokaler finns bokade, vänligen meddela oss). Konferensen äger rum i Blåsenhus, von Kraemers allé 1 A, Uppsala universitet. På kvällen den 14e har vi hemlig aktivitet och gemensam middag på stan.

För er som är intresserade finns också möjlighet att på fredag eftermiddag (15/5 kl 13.15, Bertil Hammersalen, Blåsenhus) delta vid Nils Kirstens disputation. Nils avhandling handlar om lärarfortbildning och dess betydelse för läraryrket, bl.a. Läslyftet. Läs mer på: https://www.edu.uu.se/kalendarium/kalendariumdetaljsida/?eventId=52242

Inför hösten 2020 finns följande förslag: RUC Örebro har vid flera tillfällen tidigare fått förfrågan om att arrangera en kommande RUC-konferens. Efter att ha sonderat terrängen med RUC-Öst föreslås att RUC Örebro tar stafettpinnen (stafettstegen) för höstens nationella RUC-konferens, en endagskonferens 19 november 2020. Notera detta datum i era kalendrar och kontakta Örebro om ni har kommentarer på detta datum (RUC.lararprogram@oru.se; Urban Haglind och Anneli Jöesaar).

Vi på FoSam hälsar er välkomna till ett soligt Uppsala 14-15 maj!

Lars Olsson
Forum för samverkan (FoSam), Uppsala universitet

Program till RUC-träff 5 december

Hej Rucare!

Vintern har börjat ge sig till känna här i Västsverige, så mössa på är det som gäller! Vi har allt klart för den 5 december och höstens nationella ruc-träff. Så boka resa och boende!

Välkommen att anmäla dig till höstens nationella RUC konferens på Högskolan Väst i Trollhättan. Program och anmälan finner du här (anmälan stänger kl 12.00 torsdag 28/11): https://www.hv.se/kalender/2019/december/RUC-konferens/

Programmet (pdf): Program RUC 5 december

Forum för Skolutveckling, Högskolan Väst

Med vänliga hälsningar

Marie Påsse

Högskolan Väst
Individ och samhälle
0520-223825
0739-013385

Nyfiken på RUC-träffen på Högskolan Väst i Trollhättan?!

Den 5 december arrangerar vi i region väst nätverksträff för RUC. Det är en dagkonferens med fokus på att lära tillsammans och av varandra. Anmälan och program kommer att gå ut till er om några veckor, men en liten försmak vill vi ge er redan nu.

Temat på konferensen är Skruvad lärarutbildning och vad det innebär formar vi tillsammans med er som deltar. Ni kommer få mer information om detta i inbjudan, men börja redan nu att fundera på lärarutbildningar, enskilda program eller liknande som gör lite annorlunda. Och då crazy enough är ett av vår högskolas kärnvärden känns detta tema helt rätt!

En annan viktig del av Högskolan Västs värdegrund, och hur vi vill och väljer att arbeta, är arbetsintegrerat lärande, AIL. Detta kommer ni få höra mer om på plats den 5 december, men redan nu får ni ett  smakprov på vad det kan innebära. Den bifogade informationen om Trollhättan är gjord av elever på hotell- och turismprogrammet här i staden. Inbjudan ruc-träff dec 5pdf

Vill ni ha hjälp med att kunna mötas i era regionala RUC dagen innan? Hör av er så försöker vi ordna lokal mm.

Så håll till godo och väl mött i december!

Forum för Skolutveckling genom

Marie Påsse

Trollhattan

Program nationell RUC-konferens Sundsvall 15-16 maj 2019

Program

Onsdagen den 15 maj:
10.00-10.30 Kaffe och registrering

10.30-11.00 Välkommen och inledning; Ulrika Auno, verksamhetsledare RUN, Ludde Edgren, avdelningschef FUS samt Lena Ivarsson, prefekt vid institutionen för Utbildningsvetenskap

11.00-12.00 Lärarutbildningens omvärld: lärarbrist, kvalitet och andra policyutmaningar, Daniel Berlin, utredare vid Göteborgs universitet

13.00-14.30 Kompetensförsörjning, diskussion; Annika Svensson, koordinator RUN

15.00-16.30 Dialog om kompetensutveckling för nya personalgrupper i skolan, Bodil Båvner och Kalle Berg, utredare, SKL

16.30 Dagen summeras

Torsdagen den 16 maj:
08.30-8.45 Inledning och reflektioner från gårdagen

8.45-10.00 Bilden av lärarutbildningen; hur kan vi som jobbar med kommunikation arbeta tillsammans för att rekrytera fler och rätt studenter till landets lärarutbildningar? Ronney Wickzell, representant för nationell PR-grupp och presskommunikatör vid Mittuniversitetet

10.30-11.30 Information och dialog kring nyheter från Skolverket, Karin Hahn, undervisningsråd, Skolverket

12.30-14.00 Karriärtjänster, Åsa Bång, koordinator RUN; Karin Hahn, undervisningsråd, Skolverket; Thomas Hägg och Siv Myhr, nätverksledare RUN

14.00-14.30 Information och samtal om SPSMs skolchefsdialoger och samverkanskontor, Kenneth Drougge, verksamhetsansvarig Specialpedagogiska skolmyndigheten

14.30-15.00 Vi avrundar konferensen och blickar framåt