Nationell RUC-träff i Gävle 16–17 november 2023

Program nationell RUC-träff i Gävle 16–17 november 2023
Arrangörer: Högskolan i Gävle och Uppsala universitet

Tema: Hälsofrämjande skolutveckling genom praktiknära forskning i samverkan

Dag 1
9.15 Välkommen och inledning: Högskolan i Gävle, RucX och Uppsala
universitet, Forum för skolsamverkan
09.30 Samverkan RucX-ULF
Daniel Pettersson, professor i pedagogik, Högskolan i Gävle samt Tomas
Hartikainen, Sektorchef Utbildning Gävle
10.15 Rådet för professioner i skolan, Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle
11.15 Fika
11.45 Omvärldsbevakning
12.30 Lunch i restaurang Markan
13.30 Den utforskande spiralen i teori och praktik
Lillemor Rehnberg och Ingela Netz från Spiralens Sverige-nätverk, Camilla
Törnlund Nygren, rektor Bodaskolan, Älvkarleby kommun.
14.30 Fika
15.00 Fortsättning – Den utforskande spiralen
16.30 Avslut
18.00 Samling för gemensam middag

Dag 2
08.30 Backspegel och uppdatering från arbetsgruppen
09.00 SAW – Strengthening Adolescent Wellbeing i teori och praktik
Lisbeth Porskrog Kristiansen, professor Mittuniversitetet, Catharina Högström,
Chef elevhälsa, Kunskapsförvaltningen, Sandvikens kommun.
10.30 Fika medan vi lyssnar till Skolverket.
10.35 Skolverket – vad är på G? Anders Duvkär, Laila Guvå och Anna Forsell
11.45 Utvärdering och överlämning av stafettpinnen
12.30 Grab & Go lunch

Varmt välkommen!

Kontakt:
Signhild Olsson
Verksamhetsledare, RucX, Regionalt utvecklingcentrum
Högskolan i Gävle
Tel 026 – 64 89 76
signhild.olsson@hig.se

RUC-konferens i Eskilstuna 17-18 april

Varmt välkomna till Eskilstuna och RUC:s vårkonferens den 17-18 april 2023. Konferensen arrangeras gemensamt av Mälardalens universitet och Linköpings universitet.

Huvudtema för dagarna är erfarenhetsutbyte kring organisation av skolsamverkan.

Kostnad: 2000 SEK/deltagare

Sista dag för anmälan är 31 mars 2023. Maila ulla.kerren@liu.se om du önskar en länk till anmälningsformuläret.

Har du frågor om konferensen, kontakta Ulla Kerren, föreståndare LiU Skolsamverkan, ulla.kerren@liu.se , Tfn: 013-28 1176

Varmt välkomna!
Jessica Götberg (MDU), Mait Walderlo (MDU), Ulla Kerren (LiU)

Nationell RUC-konferens 10-11 maj i Karlstad

Välkommen till den nationella RUC-träffen!

Datum: 10-11 maj 2022
Plats: Karlstads universitet, Transformum (1A 307)

Program 10 maj
11.00-12.00 Registrering

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Hej och välkommen: Jessica Eriksson, dekan Lärarutbildningen och Jenny Dahlin, Skolchef Hagfors kommun och ordförande för RUC:s styrgrupp
13.30-13.45 Introduktion till vårt gemensamma arbete dessa dagar
14.00-16.00 Samtal i grupper och fika
16.00-16.30 Summering

17.30-18.30 Samling på Stora torget i Karlstad (gemensam aktivitet)
19.15 Middag

Program 11 maj
08.30-09.00 Återvända till gårdagen och överlämning av stafettpinnen till nästa RUC
09.00-10.00 Skolverket medverkar via Zoom: Fokus för samtalet blir hur Skolverket ser på den samverkansstruktur som finns vid lärosätena och på vilket sätt den strukturen kan bidra i Skolverkets kvalitetsdialoger.
10.00-10.30 Fika
10.30-11.30 Samtal i mindre grupper för att börja formulera text för RUC:s nationella
hemsida
11.30-11.45 Gemensam summering och avslut
11.45 Grab and go-lunch!

Hitta hit:
Information om vägbeskrivningar, bussar, parkeringsplatser etc.
https://www.kau.se/utbildning/att-lasa-pa-universitetet/bo-och-leva/hitta-till-universitetet

Har du frågor om dagarna som ni inte har fått svar på i detta program så hör av dig till oss:
Praktiska frågor: Anna Hidén, administratör RUC, anna.hiden@kau.se
Innehållsmässiga frågor: Monica Evermark, Föreståndare RUC, monica.evermark@kau.se
Tfn: 070-3643904

Ny genomlysning av RUC i Sverige 2021

Nu är rapporten En nationell nulägesbild av Regionalt utvecklingscentrum (RUC) 2020–21 klar och publicerad. Dessutom finns en rykande färsk nyhetsartikel om den.

Länk till rapporten: https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/strategiska-satsningar/framtidens-lararutbildning/rapportsamling/2021.-4—en-nationell-nulagesbild-av-regionalt-utvecklingscentrum-ruc-202021.pdf

Länk till nyhetsartikeln: https://www.oru.se/utbildning/lararutbildning/ruc—regionalt-utvecklingscentrum/artikel-ruc-kartlaggning/

I rapporten ger Urban Haglind, Lena Öijen och Ann Öhman Sandberg en nulägesbeskrivning av RUC vid landets lärosäten. Den samlade kartläggningen via enkät och uppföljande samtal har sin grund i fyra frågor:

  • Hur ser RUC:s förutsättningar ut i dag?
  • Varför behövs ett RUC i dag?
  • Vad möjliggör RUC framöver?
  • Vad utmanar RUC framöver?

Bakgrunden till rapporten är att författarna har koordinerat Örebro universitets medverkan i regeringens försöksverksamhet med praktiknära forskning inom det så kallade ULF-avtalet. I det arbetet har de upplevt skillnader mellan landets regionala utvecklingscentrum, men också likheter mellan ursprungsintentionen med RUC och avsikten med ULF.

– Med hjälp av kartläggningen vill vi också undersöka vilken roll RUC kan spela i framtiden när det gäller uppbyggnaden av strukturer för samverkan mellan akademi och skolverksamhet, säger Urban Haglind, verksamhetsutvecklare för RUC – Regionalt utvecklingscentrum vid Örebro universitet.

 

RUC-konferens den 24-25 november i Jönköping

Jonkoping

Hej alla vänner i det nationella RUC-nätverket!

Enheten för samverkan på Högskolan för lärande och kommunikation(HLK) vid Jönköping University hälsar dig varmt välkommen till höstens nationella RUC-träff som genomförs som en lunch-till-lunch-konferens den 24-25 november på plats i Jönköping.

Vi ser verkligen fram emot att träffas på riktigt så känn dig mycket varmt välkommen till Jönköping University!

All information om konferensen, boende och resmöjligheter samt anmälningslänk hittar du via www.ju.se/ruc21

Varmt välkomna!

Jesper Boesen (Samverkanschef)
Sara Dommartine (Verksamhetsledare Uppdragsutbildning)
Ulrika Stjerndahl (Samverkanskoordinator)

 

Nationell RUC-konferens 18-19 november 2020

Konferensen, som arrangeras av Örebro universitet, genomförs digitalt via Zoom, 18 november kl. 13:00-16:30 och 19 november kl. 08:30-12:00, där temat för konferensen är RUC – då, nu och sen.

Program

18 november  
13:00-14:00 Välkommen och inledning 
Presentation av RUC vid Örebro universitet och rektors strategiska satsning Framtidens lärarutbildning.
14:00-16:30 RUC – då och nu
Med utgångspunkt i sin avhandling Samverkan lärosäte – skola. En studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart, uppdaterar Lena Öijen, adjungerad lektor vid Örebro universitet, oss om vilka verksamhetslogiker som låg bakom RUC 2012-2013. Vad har hänt sedan dess? Vilka inriktningar har RUC 2020? Tillsammans diskuterar vi dessa frågor i mindre och större grupperingar.
18:00 Digital After Work
Varmt välkomna hem till Anneli Jöesaar. Vi besöker ateljén hemma hos henne och får ta del av pågående arbeten. Kvällen fortsätter över en bit mat och dryck (inget matobligatorium), där inslag av gruppaktiviteter kommer att ingå, läs mer!
19 november  
08:30-09:30 Aktuellt från Skolverket 
Anders Duvkär, chef för Skolverkets enhet för skolans organisation och ledning, presenterar några aktuella satsningar vid Skolverket.
09:30-10:00 Kaffepaus
10:00-11:30 Regionalisering av skolmyndigheter  
Bengt Eriksson, chef för PUD – Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna, ger oss en introduktion och bakgrund till förslagen om en regionalisering av skolmyndigheter. Hur påverkar detta RUC? Vilka är RUC:s styrkor och tänkbara roll i förhållande till detta? Hur bör regionindelningen av skolmyndigheterna bäst utformas/organiseras för att dra nytta av RUC:en på bästa sätt? Tillsammans diskuterar vi dessa frågor i mindre och större grupperingar.
11:30-12:00 Avslutning
Vart är vi (RUC) på väg?

Har du frågor, vänligen kontakta oss

Om anmälan och praktiska frågor
Camilla Segerlind
E-post
Telefon: 019 301055

Om konferensinnehåll
Urban Haglind
E-post: 
Telefon: 019 303043

Välkommen!

Nationell RUC-konferens 18-19 november 2020

Efter många överväganden kommer konferensen som var tänkt att förläggas i Örebro genomföras digitalt via Zoom. Temat blir RUC – då, nu och sen.

Mer information om program och upplägg kommer inom kort, men boka in lunch till lunch 18-19 november inklusive en digital kvällssamvaro 18 november.

Väl mött! /RUC-Örebro tillsammans med RUC-Öst

RUC-konferensen 14e-15e maj inställd; istället ett digitalt möte 14/5 och nytt datum i november

I samråd med RUC Öst har vi beslutat att pga Corona-situationen ställa in den nationella RUC-konferensen i Uppsala 14-15 maj som fysiskt möte och istället göra en nedskalad digital version – ett möte över Zoom torsdag 14/5 kl. 13-16. Mötet kommer att handla om RUC i relation till försöksverksamheten ULF (se nedan).

Nätverket får sedan ta nya tag till hösten! Örebro har erbjudit sig att anordna konferensen lunch-till-lunch 18-19 november. Mer information kommer.

Vår digitala träff den 14 maj blir på temat ”RUC, regional samverkan och ULF”. Vi kommer att utgå från RUC:s erfarenheter av regional samverkan och diskutera utmaningar och möjligheter i en möjlig framtida ULF-struktur. Försöksverksamheten ULF prövar/utvecklar olika modeller för långsiktig samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän kring praktiknära forskning och stärkt vetenskaplig grund i lärarutbildningarna. 25 lärosäten och ett 100-tal huvudmän är involverade.

Frågor kretsar nu kring roller, resurser och regioner. Hur bör lärosäten organisera sin samverkan med huvudmännen i framtiden? Vilka resurser krävs, vilka roller har parterna och vad betyder egentligen det regionala? Kan flera lärosäten/RUC arbeta tillsammans för att samverka med huvudmän? Hur skapas strukturer som bidrar till en likvärdig skola i hela vårt avlånga land?

Deltar gör också Elisabet Nihlfors, tidigare dekan i Uppsala, en av initiativtagarna till ULF och bl.a. ledamot i regeringens forskningsberedning.

Anmälan till 14/5 sker på följande länk senast måndag 4 maj: http://doit.medfarm.uu.se/kurt16134

Inför mötet skulle det vara bra om deltagare har möjlighet att dels läsa ”Underlag till Samling för fler lärare den 14/2,2020 från SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildningsfrågor” (sänds med mail) som tar ett bredare grepp på frågor om samverkansstrukturer och möjliga regionindelningar; dels läsa om Försöksverksamheten på www.ulfavtal.se och där särskilt nodernas återrapportering till regeringen 2020-02-29 om försöksverksamhetens tredje verksamhetsår (fyra delrapporter 2019 + evaluering): https://www.ulfavtal.se/dokumentation/

Vi ser fram emot kreativa diskussioner 14 maj!

Lars Olsson
Uppsala universitet

Nationell RUC-konferens 14-15 maj 2020

Välkommen till nationell RUC-konferens i Uppsala den 14-15 maj. Program med anmälningslänk kommer i slutet på mars. Vi inleder med lunch torsdag den 14e och avslutar med lunch fredag den 15e. Möjlighet finns också 14/5 att träffas i RUC Syd, Väst, Öst respektive Nord, kl. 10-12 (lokaler finns bokade, vänligen meddela oss). Konferensen äger rum i Blåsenhus, von Kraemers allé 1 A, Uppsala universitet. På kvällen den 14e har vi hemlig aktivitet och gemensam middag på stan.

För er som är intresserade finns också möjlighet att på fredag eftermiddag (15/5 kl 13.15, Bertil Hammersalen, Blåsenhus) delta vid Nils Kirstens disputation. Nils avhandling handlar om lärarfortbildning och dess betydelse för läraryrket, bl.a. Läslyftet. Läs mer på: https://www.edu.uu.se/kalendarium/kalendariumdetaljsida/?eventId=52242

Inför hösten 2020 finns följande förslag: RUC Örebro har vid flera tillfällen tidigare fått förfrågan om att arrangera en kommande RUC-konferens. Efter att ha sonderat terrängen med RUC-Öst föreslås att RUC Örebro tar stafettpinnen (stafettstegen) för höstens nationella RUC-konferens, en endagskonferens 19 november 2020. Notera detta datum i era kalendrar och kontakta Örebro om ni har kommentarer på detta datum (RUC.lararprogram@oru.se; Urban Haglind och Anneli Jöesaar).

Vi på FoSam hälsar er välkomna till ett soligt Uppsala 14-15 maj!

Lars Olsson
Forum för samverkan (FoSam), Uppsala universitet